| |

Ranking najbardziej melodyjnej muzyki.

Dla większości ludzi, zwłaszcza starej daty muzyka wiąże się z melodią. Zazwyczaj nasi rodzice, a wcześniej ich rodzice z rozżaleniem wspominają płynne i harmonijne kompozycje z ich młodości i z awersją narzekają na bieżąco słyszane z telewizora, czy radia piosenki przepełnione porwanym rytmem, w których śpiew przypomina postękiwanie. Wiemy, że muzyka ewoluuje, ale dzisiejszy pop…